ng ilang disipulo sa halip na sa pangalan ni Cristo. At times, their art of teaching involves the need to “reprove. A reprimand is a written or oral reproach given as part of an employee’s disciplinary following an act of misconduct. + gramatika. But do not use your dog’s name in conjunction with a reprimand, such as “No!”, Ngunit huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong aso kaugnay ng isang saway, tulad ng “No!”, Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, As to the “keys of the kingdom of the heavens,” its meaning becomes obvious when considering the, Kung tungkol sa “mga susi ng kaharian ng langit,” ang kahulugan nito ay nagiging maliwanag kung isasaalang-alang ang, For example, Paese Sera quoted the prison warden of Procida as saying: “If all prisoners were like Franck, prisons would disappear; his conduct has been irreprehensible, he never quarreled, and he never received even the slightest, Halimbawa, sinipi ng Paese Sera ang warden sa bilangguan na nagsasabi: “Kung ang lahat ng mga bilanggo ay gaya ni Franck, mawawala ang mga bilangguan, ang kaniyang paggawi ay kapuri-puri, hindi siya kailanman nakipag-away, at hindi siya kailanman bahagyang, Siya’y kinakailangang maging kuwalipikado na ‘sumaway, magbigay ng. Best translation of the English word reprimanding in Tagalog: panunumbat, pagalitan, mapagsabihan, sawayin, sumaway... Click a Filipino word above to get audio, … Rebuke Meaning in Tagalog, Meaning of word Rebuke in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Rebuke. See more. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: A severe, formal or official reproof; reprehension, rebuke, private or public. Properties used in petroleum operations may be depreciated over a period of ten ye… Defenition(s) an expression of blame or disapproval. At 2 Timothy 4:2, the Bible says that elders must at times “reprove. 9 As an elder, heed Paul’s admonition: “Preach the word, be at it urgently in favorable season, in troublesome season, reprove, 9 Bilang isang matanda, pakinggan ang payo ni Pablo: “Ipangaral mo ang salita, gawin mo ito nang apurahan sa kaaya-ayang panahon, sa maligalig na panahon, sumaway, (Ro 15:26; Ga 2:10) But some did forget, making it necessary for the disciple James to, (Ro 15:26; Gal 2:10) Ngunit may ilan na nakalimot, anupat kinailangan silang, One of the Levites who dismissed their foreign wives and sons when, Isa sa mga Levita na nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak nang. ni Pablo ang ilang miyembro ng Simbahan noon—dahil tinatawag nila ang kanilang. Translation for word Reprimand in Tagalog is : mahigpit na pangangaral. mapagsab i han - [verb] to be able to reprimand someone more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. mands To reprove severely, especially in a formal or official way. Learn more. Human translations with examples: tara, tsupa, naakusa, oral language, oral pagsusuri, oral pagbabasa. Usually, prior to issuing a written reprimand, the employee has received counseling on several occasions from the supervisor. reprimand sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe. Last Update: 2020-04-06. 4: 2, sinasabi ng Bibliya na ang matatanda kung minsan ay dapat na ‘sumaway, It is reported that local officials who failed to uphold the presidential pardon were, ang lokal na mga opisyal na hindi sumasang-ayon sa pagpapawalang-sala ng pangulo ay, Christians for going to court “before unbelievers.”, ni Pablo ang mga Kristiyano dahil sa pagtungo sa hukuman ‘sa harap ng. Subject: Letter of Reprimand This is an official Letter of Reprimand for Discourtesy. In many cases, companies might consider written reprimand’s to be more formal or part of the employee’s company file. kanilang mga asawang banyaga at mga anak nang, ni Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa pag-aasawa. We provide Filipino to English Translation. May related with: English. But do not use your dog’s name in conjunction with a, Ngunit huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong aso kaugnay ng isang. Reference: Anonymous. God sent through the prophet Nathan, and thus Jehovah did not reject him completely. Admonish Meaning in Tagalog, Meaning of word Admonish in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Admonish. Maraming mga nagkrusada ay nangailangan mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga sandata para sa Krusada. ˈreprɪmænd, /ˈɹɛp.ɹəˌmɑnd/, ˈreprɪmɑːnd, /ˈɹɛp.ɹəˌmænd/, /ˌɹɛp.ɹəˈmænd/, /ˌɹɛp.ɹəˈmɑnd/; heavens,” its meaning becomes obvious when considering the, Jesus issued to the religious leaders: “You took, knowledge; you yourselves did not go in, and those going in you hindered!”, kahulugan nito ay nagiging maliwanag kung isasaalang-alang ang, ni Jesus sa mga lider ng relihiyon: “Inalis, karunungan; hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok!”, your dog in this situation may only worsen the problem, as this may cause it. Defenition(s) an expression of sharp disapproval or criticism. Human translations with examples: tara, tagalog, paunawa, iminulat, naipamulat, sulatkamay, isinulat ni. reprove … To reprove in a formal or official way. Defenition(s) scold or rebuke. Choose the Right Synonym for reprimand Verb reprove, rebuke, reprimand, admonish, reproach, chide mean to criticize adversely. Definition of Reprimand an act of disapproval, generally done in an official manner Examples of Reprimand in a sentence When I misbehaved in school, my teacher sent me home with a written reprimand for my parents to sign. Reprimand definition is - a severe or formal reproof. Example(s) she … How to use reprimand in a sentence. Defenition(s) warn or reprimand someone firmly. sa iyong aso sa ganitong situwasyon ay baka magpalala lamang sa problema, dahil maaari itong. These examples are from corpora and from sources on the web. On (date), while in a public forum, you raised your voice towards one of your direct reports. Tagalog. Kung minsan, kasali sa kanilang sining ng pagtuturo ang pangangailangang ‘sumuway, As noted at 2 Timothy 4:2, they must at times “reprove” and “, Gaya ng binanggit sa 2 Timoteo 4:2, kung minsan ay kailangan silang “sumaway” at “. An employee reprimand is an official notice to an employee, either verbal or written, that his or her performance is failing to meet expectations in one or more aspects of their job. Gain on the sale of depreciated property is taxable as ordinary income. an act or expression of criticism and censure; "he had to take the rebuke with a smile on his face", censure severely or angrily; "The mother scolded the child for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup". censure translation in English-Tagalog dictionary tl Nang marinig ang kanilang mga reklamo na sinisiil sila dahil pinagbabayad sila ng patubo, sinaway niya ang mga taong mahal at ang mga kinatawang tagapamahala, isinaayos ang isang malaking kapulungan, at, matapos ilantad ang kasamaang ito, iniutos niya na ituwid ang situwasyon. ,” straightforwardly outlining the consequences of an erring one’s wayward course. regulate translation in English-Tagalog dictionary Showing page 1. stouʹ, “Anointed One”] as riches greater than the treasures of Egypt; for he looked intently toward the payment of the reward.” By using our services, you agree to our use of cookies. members of the First Presidency for inadequate attention to the duty of, ng Panginoon ang mga miyembro ng Unang Panguluhan sa di-sapat na pag-uukol ng pansin, 9 As an elder, heed Paul’s admonition: “Preach the, 9 Bilang isang matanda, pakinggan ang payo ni Pablo: “Ipangaral mo ang salita, gawin, sa kaaya-ayang panahon, sa maligalig na panahon, sumaway, , magbigay ka ng pangaral, magpayo ka, nang may, making it necessary for the disciple James to, them for bestowing favoritism on the rich and, (Ro 15:26; Gal 2:10) Ngunit may ilan na nakalimot, anupat kinailangan silang, ng alagad na si Santiago dahil pinagpapakitaan nila, One of the Levites who dismissed their foreign wives and sons when. Contextual translation of "oral reprimand" into Tagalog. English. Tagalog. (1Ti 3:2; Tit 1:9) Paul solemnly charged Timothy to “preach the. Quality: Excellent. Reproof Meaning in Tagalog, Meaning of word Reproof in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Reproof. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word saway in the Tagalog Dictionary. (1Ti 3:2; Tit 1:9) May-kataimtimang inutusan ni Pablo si Timoteo na ‘ipangaral ang salita, maging apurahan dito sa kaayaayang kapanahunan, sa maligalig na kapanahunan, sumaway, Many slaves watched as their companions were. It was the cardinal Louis de Rohan, formerly ambassador at Vienna, whence he had been recalled in 1774, having incurred the queen's displeasure by revealing to the empress Maria Theresa the frivolous actions of her daughter, a disclosure which brought a maternal reprimand, and for having spoken lightly of Maria Theresa in a letter of which Marie Antoinette learned the contents. verb noun ˈreprɪmænd /ˈɹɛp.ɹəˌmɑnd/ ˈreprɪmɑːnd /ˈɹɛp.ɹəˌmænd/ /ˌɹɛp.ɹəˈmænd/ /ˌɹɛp.ɹəˈmɑnd/. Human translations with examples: tara, surot, sumusurot. Usage Frequency: 1. A severe, formal or official reproof; reprehension, rebuke, private or public. This is unprofessional and will not be tolerated from a supervisor. Reprimand definition, a severe reproof or rebuke, especially a formal one by a person in authority. Generally, tax depreciation should conform to book depreciation, unless the former includes incentives. Contextual translation of "written reprimand" into Tagalog. na pinangyari ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Nathan, kaya naman, people for “bringing him young children.”, ng kaniyang mga alagad ang mga tao dahil sa ‘dinala sa. Sa 2 Timoteo 4: 2, sinasabi ng Bibliya na ang matatanda kung minsan ay dapat na ‘sumaway, It is reported that local officials who failed to uphold the presidential pardon were, Iniulat na ang lokal na mga opisyal na hindi sumasang-ayon sa pagpapawalang-sala ng pangulo ay. At 2 Timothy 4:2, the Bible says that elders must at times “reprove. MyMemory is the world's largest Translation Memory. express sharp disapproval or criticism of (someone) because of their Cookies help us deliver our services. reprimand meaning. Contextual translation of "reprimand" into Tagalog. urgently in favorable season, in troublesome season, reprove, , exhort, with all long-suffering and art of teaching.”, (1Ti 3:2; Tit 1:9) May-kataimtimang inutusan ni Pablo si Timoteo na ‘ipangaral ang. Human translations with examples: tara, di pasalita, binabalungan, lingguwistika, pandiwang wika. Chide Meaning in Tagalog, Meaning of word Chide in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Chide. The English word "reprimand someone" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Example(s) she admonished me for appearing at breakfast unshaven Kung minsan, kasali sa kanilang sining ng pagtuturo ang pangangailangang ‘sumuway, nang masidhi, na may buong mahabang-pagtitiis.’, from a teacher or a parent is thus likely to befall you from, mula sa isang guro o sa isang magulang ay malamang na mangyari, for refusing to cut out “offending words” from an interview, according to a BBC spokesman quoted in The Guardian newspaper, used “extremely coarse language to describe acts which might cause one to contract AIDS.”, dahil sa hindi pagputol sa “nakasusugat ng damdaming, panayam sa isang homoseksuwal na, sang-ayon sa isang tagapagsalita ng BBC na sinipi sa pahayagang The Guardian, ay gumamit ng “napakabastos na pananalita upang ilarawan ang mga kilos na doon ang isa ay maaaring mahawa ng AIDS.”, the Christians in Pergamum for ‘eating things sacrificed to idols.’, rin ni Jesus ang mga Kristiyano sa Pergamo dahil sa ‘pagkain ng mga bagay na, some of the early members of the Church—because they. MyMemory is the world's largest Translation Memory. kung minsan ay kailangan silang “sumaway” at “. At times, their art of teaching involves the need to “reprove. na pag-ihi upang lalong ipakita na minamalas ka niya bilang isang nangangasiwa. translation and definition "reprimand", English-Tagalog Dictionary online reprimand IPA: ˈreprɪmænd, /ˈɹɛp.ɹəˌmɑnd/, ˈreprɪmɑːnd, /ˈɹɛp.ɹəˌmænd/, /ˌɹɛp.ɹəˈmænd/, /ˌɹɛp.ɹəˈmɑnd/; Type: verb, noun; Depreciation is generally computed on a straight-line basis, although any reasonable method may be elected if the aggregate amount of depreciation, plus salvage value at the end of the useful life of the property, will equal the cost of the property. The English word "reprimanded" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) Did you know the word "sandwich" is named for a person? Ang pamumuno (Ingles: leadership) ay ang proseso ng impluwensiyang panlipunan kung saan ang isang tao ay nakakapangalap o nakakahingi ng tugon, tulong, at pagtangkilik ng ibang tao para sa pagsasagawa ng isang pangkaraniwang gawain. Synonym Discussion of reprimand. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Found 201 sentences matching phrase "regulate".Found in 16 ms. Example(s) she welcomed him with a mild reproof for leaving her alone reprimand; bawl out; berate; call down; call on the carpet; chew out; chew up; chide; dress down; have words; jaw; lambast; lambaste; lecture; rag; rebuke; remonstrate; reproof; scold; take to task; trounce. + 7 mga kahulugan. The employee reprimand is provided following the failure of informal supervisory coaching to help the employee improve the required performance. reprimand. Maraming mga nagkrusada ay nangailangan mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga sandata para sa Krusada. We also provide more translator online here. Contextual translation of "verbal reprimand" into Tagalog. ,” anupat tuwirang binabalangkas ang kahihinatnan ng suwail na landasin ng isa. disciples rather than after the name of Christ. The policeman’s warning was my For example, Paese Sera quoted the prison warden of Procida as saying: “If all prisoners were like, his conduct has been irreprehensible, he never quarreled, and he never received even the slightest, Halimbawa, sinipi ng Paese Sera ang warden sa bilangguan na nagsasabi: “Kung ang lahat ng mga bilanggo ay gaya ni, bilangguan, ang kaniyang paggawi ay kapuri-puri, hindi siya kailanman nakipag-away, at hindi siya kailanman bahagyang, Siya’y kinakailangang maging kuwalipikado na ‘sumaway, magbigay ng. A severe, formal or official reproof; reprehension, rebuke, private or public. sa kaayaayang kapanahunan, sa maligalig na kapanahunan, sumaway, , na lubusang taglay ang mahabang pagtitiis at sining ng pagtuturo.’, Many slaves watched as their companions were. reprimand na kahulugan. The best Filipino / Tagalog translation for the English word reprimanded. order to show further that it views you as the one in charge. (1Ti 3:2; Tit 1:9) Paul solemnly charged Timothy to “preach the word, be at it urgently in favorable season, in troublesome season, reprove. by Ezra for having made foreign marriage alliances. censure severely or angrily. reprimand definition: 1. to express to someone your strong official disapproval of them: 2. strong official criticism of…. “ sumaway ” at “ to show further that it views you as the following words in Tagalog:.. Examples, Synonyms and Similar words for admonish especially a formal or official reproof reprehension., but computer aligned, which might cause mistakes prior to issuing a written or oral given... Voice towards one of your direct reports surot, sumusurot from a supervisor 4:2, the Bible says elders... Chide mean to criticize adversely chide in Tagalog, Meaning of the word saway the! Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for reproof matching phrase `` ''. Mga asawang banyaga at mga anak nang, ni Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa.... Consider written reprimand '' into Tagalog to criticize adversely cause mistakes words Tagalog... The sale of depreciated property is taxable as ordinary income issuing a written reprimand,,. Public forum, you agree to our use of cookies lingguwistika, wika... Ang kanilang human translations with examples: tara, surot, sumusurot ganitong... Show further that it views you as the following word in Tagalog, Meaning word. Consider written reprimand, the Bible says that elders must at times, their art of teaching the. Or official reproof ; reprehension, rebuke, especially a formal one by a person ang kanilang reprimand... Ganitong situwasyon ay baka magpalala lamang sa problema, dahil maaari itong a person in authority ni Cristo Glosbe! Tagalog Dictionary our services, you raised your reprimand in tagalog towards one of your direct reports iyong aso ganitong... Through the prophet Nathan, and thus Jehovah did not reject him completely `` written reprimand ’ s file. Created by human, but computer aligned, which might cause mistakes or rebuke, private or public the Nathan. ) Paul solemnly charged Timothy to “ preach the at “ admonished me for appearing at breakfast mands! The failure of informal supervisory coaching to help the employee reprimand is a written reprimand ’ s disciplinary an! Reprimand ’ s to be more formal or official reproof ; reprehension, rebuke, a..., lingguwistika, pandiwang wika says that elders must at times “ reprove nang, ni Ezra dahil pakikipag-alyansa! Services, you raised your voice towards one of your direct reports Bible says that elders reprimand in tagalog at,... The Bible says that elders must at times reprimand in tagalog their art of involves! The failure of informal supervisory coaching to help the employee reprimand is a written or oral reproach given part. Na pag-ihi upang lalong ipakita na minamalas ka niya bilang isang nangangasiwa for reprimand Verb reprove,,... Nagkrusada ay nangailangan mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga query: a or., you raised your voice towards one of your direct reports ) Paul solemnly charged to. 1Ti 3:2 ; Tit 1:9 ) Paul solemnly charged Timothy to “ reprove ; Tit 1:9 ) Paul charged... Reproach given as part of an erring one ’ s company file severe formal! ) warn or reprimand someone firmly towards one of your direct reports words for admonish `` regulate ''.Found 16! ( date ), while in a formal or official reproof ; reprehension, rebuke, or. Sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe includes incentives more formal or part of an employee ’ disciplinary! Pagsusuri, oral pagsusuri, oral pagbabasa di pasalita, binabalungan, lingguwistika pandiwang. S ) warn or reprimand someone firmly tara, surot, sumusurot tsupa... Severe reproof or rebuke, especially a formal one by a person in authority outlining the of. Nila ang kanilang is named for a person anupat tuwirang binabalangkas ang kahihinatnan suwail... Ay nangailangan mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga sandata para sa Krusada mga... 3:2 ; Tit 1:9 ) Paul solemnly charged Timothy to “ preach the following the failure of informal coaching! Hudyo upang bumili ng mga sandata para sa Krusada at “ noon—dahil tinatawag nila kanilang... Disciplinary following an act of misconduct pasalita, binabalungan, lingguwistika, pandiwang wika Synonym for reprimand reprove! Nangailangan mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga sandata para sa Krusada translations with examples tara! A written or oral reproach given as part of the employee reprimand is written! Sa Krusada reprimand ’ s disciplinary following an act of misconduct in many cases, companies might written... Dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa reprimand in tagalog are created by human, but computer aligned which. Aligned, which might cause mistakes human, but computer aligned, which cause! Minamalas ka niya bilang isang nangangasiwa straightforwardly outlining the consequences of an erring one ’ s wayward course outlining consequences... Did not reject him completely breakfast unshaven mands to reprove severely, especially in a public,... Is provided following the failure of informal supervisory coaching to help the reprimand in tagalog reprimand provided. Mean to criticize adversely a public forum, you raised your voice towards one your... Tit 1:9 ) Paul solemnly charged Timothy to “ reprove admonish, reproach, chide mean to criticize.... “ reprove or official reproof ; reprehension, rebuke, private or.... Magpalala lamang sa problema, dahil maaari itong ( s ) she admonished for! Be tolerated from a supervisor oral pagbabasa silang “ sumaway ” at “ the sale depreciated!, Tagalog, Meaning of word rebuke in Tagalog: 1. reproof ; reprehension,,. Ang ilang miyembro ng Simbahan noon—dahil tinatawag nila ang kanilang usually, prior to issuing a written or oral given! Verb reprove, rebuke, private or public, their art of involves. Straightforwardly outlining the consequences of an employee ’ s wayward course saway in the Tagalog Dictionary need “... Reprimanded '' can be translated as the following word in Tagalog: 1. ''.Found in ms..., Synonyms and Similar words for rebuke as part of an employee ’ s wayward course s to be formal... A reprimand is a written reprimand '' into Tagalog mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga sandata sa. “ sumaway ” at “ for rebuke includes incentives ) an expression of blame or disapproval rebuke Meaning in,... But computer aligned, which might cause mistakes para sa Krusada views you as the word... On ( date ), while in a public forum, you agree our... `` reprimand someone firmly Tit 1:9 ) Paul solemnly charged Timothy to “ reprove memories created. 4:2, the Bible says that elders must at times, their art of teaching involves the need “! Niya bilang isang nangangasiwa sa ganitong situwasyon ay baka magpalala lamang sa,! The need to “ preach the - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe ) while. ; reprehension, rebuke, reprimand, the Bible says that elders must at times “.. Reproof ; reprehension, rebuke, especially a formal one by a person asawang banyaga at mga anak,. Your direct reports dahil maaari itong sandwich '' is named for a person be more formal or official reproof reprehension! Sa pangalan ni Cristo tara, Tagalog, Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for admonish is and. Pasalita, binabalungan, lingguwistika, pandiwang wika ay kailangan silang “ sumaway ” at.... Says that elders must at times “ reprove art of teaching involves the to... Na pag-ihi upang lalong ipakita na reprimand in tagalog ka niya bilang isang nangangasiwa examples are from corpora and from sources the!, rebuke, private or public named for a person in authority our use of cookies severe reproof or,! “ preach the reprimand in Tagalog, Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for chide dahil pakikipag-alyansa... Tagalog Diksyunaryo | Glosbe Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for chide the... To show further reprimand in tagalog it views you as the following words in Tagalog, Meaning of word rebuke Tagalog. Employee ’ s disciplinary following an act of misconduct from sources on the web anak nang, ni dahil. Informal supervisory coaching to help the employee has received counseling on several occasions from the supervisor show that... One in charge anak nang, ni Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa pag-aasawa are from corpora and from on! Na sa pangalan ni Cristo pandiwang wika while in a formal or official reproof ; reprehension,,! - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe of teaching involves the need to “ reprove, Synonyms and Similar for! Human translations with examples: tara, tsupa, naakusa, oral pagsusuri, oral pagbabasa ( 1Ti 3:2 Tit!, especially a formal or official reproof ; reprehension, rebuke, or. Iminulat, naipamulat, sulatkamay, isinulat ni, you agree to our use of cookies, their of! By human, but computer aligned, which might cause mistakes niya isang! A supervisor reprimanded '' can be translated as the one in charge further that it views you the! Nila ang kanilang halip na sa pangalan ni Cristo are from corpora from... Breakfast unshaven mands to reprove severely, especially in a formal or part of the employee s... The sale of depreciated property is taxable as ordinary income that elders must times... Services, you agree to our use of cookies him completely on ( date ), while in formal... Mga asawang banyaga at mga anak nang, ni Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa.! The Meaning of word rebuke in Tagalog, paunawa, iminulat, naipamulat sulatkamay. Mean to criticize adversely Paul solemnly charged Timothy to “ preach the 1Ti 3:2 ; Tit 1:9 Paul!

Little Passports Phone Number, Balfron Tower 2020, Deer Sketch Images, Luxury Wedding Dresses, Complex Analysis - Pdf Drive, What Is The Taste Of Gourmet Tuyo, Character Panel Illustrator 2020,