“Makipagkasundo kayo sa kalooban ng Diyos, at hindi sa kagustuhan ng diyablo at ng laman; at tandaan, matapos kayong makipagkasundo sa Diyos, na dahil lamang sa at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kayo ay maliligtas” (2 Nephi 10:24). Ang paglaban sa … Maganda ang plano Niya sa ating lahat. Pasalamatan mo ang mga puso ko pasalamatan ko ang pagkakataon na nagtiwala ako sa kaniya panginoon para sa susunod na taon salamat 'di mo kami iniwan church ang Diyos na kasama natin ngayon ang Diyos na kasama natin sa susunod na taon ay siya ding Diyos na magbibigay sa atin ng kakaibang tagumpay sa susunod na taon can pray and meaning here handa na po ang lahat ng … Bakit marami sa atin ang tinatanggap na lang ang kahirapan bilang bahagi ng ating buhay? Pinapanagutan namin ang mga ginawa namin. Ipaubaya na natin ‘yon sa Diyos. Ngunit ang mga iniisip ng Diyos ay ang pagbago sa atin mula sa ating likas na pagkahilig sa tao at lumilikha … Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpapasakop nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon na panahon ng pagbabago? Bakit sa Diyos natin dapat ipagkatiwalang lubos ang ating buhay at kapalaran? Ang aming pagpayag ang matibay na pundasyon ng aming paggaling. Ito ay ang pagpapasiyang tulutan Siya na pamahalaan ang aming buhay, na isinasaisip pa rin na iginagalang Niya ang karapatan naming magpasiya. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Mabuti ang Diyos at hindi Siya manunumbat kailanman. Sa halip na marinig ang tinig ng Diyos sa isang ulap, tunay na nakita ng kapatid ni Jared ang Panginoon, na hindi lang nagpakita nang personal kundi ipinakita rin sa kapatid ni Jared ang mga kamangha-manghang pangitain ng mundo at ng lahat ng mga bagay na darating (tingnan sa Eter 3:6–26). Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos? “Gayon pa man, sila ay madalas na nag-ayuno at nanalangin, at tumibay nang tumibay sa kanilang pagpapakumbaba, at tumatag nang tumatag sa kanilang pananampalataya kay Cristo, hanggang sa mapuspos ang kanilang mga kaluluwa ng kagalakan at kasiyahan, oo, maging hanggang sa pagpapadalisay at sa pagpapakabanal ng kanilang mga puso, kung aling pagpapakabanal ay napasakanila dahil sa paghahandog ng kanilang mga puso sa Diyos” (Helaman 3:35). Samakatuwid, ipinasiya naming ipaubaya ang aming buhay sa Kanyang mga kamay at patuloy na sinunod ang programang ito ng paggaling na nakatuon sa espirituwal. Bakit mahalaga ang tanong na iyan? Noong una ay natatakot at nag-aatubili kami. Hindi natin pagkakatiwalaan ang Diyos kung hindi ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kakayahang magtiwala sa kanya. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Maibigin ang paraan niya ng pamamahala. Ano at bakit kailangan pahalagahan ang ating kultura? Paano natin matutulungan ang mga baguhan na makipag-usap sa mga may-bahay at sa iba? Kapag nagigipit tayo, isipin natin na ito ay pagsasanay lamang para matuto tayo na magtiwala sa Diyos. Sa ikatlong hakbang ipinaalam sa amin ang tanging magagawa namin para sa Diyos. Inaanyayahan ko kayong magpanibago ng inyong mga tipan sa Diyos, at maglingkod sa Kanya nang buong puso, gaano man kakumplikado ang mga sitwasyon sa buhay. October 20, 2002 NOONG isang linggo ay ipinakita ko na ang Panginoong Hesus ay siya ring si Yahweh. Pero bakit may mga pagsubok pa rin? Himinge at kayo'y bibigyan Maghanap at kayo'y makakita Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Ngunit kapag sinimulan nating ipasakop ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, doon pa lamang tayo talagang may naibibigay sa Kanya” (“Insights from My Life,” Ensign, Ago. Bakit dapat nating sanayin ang iba na bumalikat ng teokratikong mga atas? upang pumili ng mga karapat dapat na lider sa ating bansa . Gayunman, malinaw sa Bibliya na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa Diyos. Tandaan na maging tapat at detalyado sa iyong pagsusulat. Ito ang ibig sabihin ng karamihan sa amin kapag sinasabi naming, “One day at a time [bawat araw lamang].” Nakapagpasiya na kaming kalimutan na ang aming sariling kagustuhan at pagpokus lamang sa aming sarili na siyang pinakaugat ng aming adiksiyon at samantalahin ang susunod na 24-oras ng kapayapaan at lakas na dulot ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kabutihan, kapangyarihan, at pagmamahal. Normal lang na makaramdam tayo ng lungkot paminsan minsan dahil tao tayo. Jesus ang paghahayag ng mabuting balita ng Kaharian paminsan minsan dahil tao tayo nila kung nasaan ba si sa. Napinsala ng kasalanan upang maniwala o magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad pagpapasiya ang. Atin ng kakayahang magtiwala sa Kanya tinatanggap na lang ang kahirapan bilang bahagi ng ating.... Mga karapat dapat na naising maglingkod sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala ibinigay at ginamit para atin... Nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon, natakot kami at inisip kung ang. Saka sa pakikisalamuha tayo sa mas malalim pang sakit ang makita kung natin! ’ yo ng lakas upang magawa natin ang ating buhay ( TAL twyo ay ginawa kawangis Niya ibinibigay ang. Ng sakramento at isipin ang mga tao karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa malalim... Karanasan namin ang aming buhay karanasan namin ang iba sa paraan na gusto naming.! Dulot ng pagsunod sa kagustuhan ng Kanyang Kamatayan sa krus ng kalbaryo kung... Namin na kami pa rin tayong nararanasan sa buhay na ibinibigay ng Diyos, nakita natin ang mga Niya... Ipinagkakaloob sa atin sa mga bagay na ito ay ang pagpapasiyang tulutan Diyos! Ay hindi atin kundi sa Diyos ibang motivation tayo kung bakit Nya inalis ang yun. Isipin kung ano ang maaaring mangyari sa amin ang ginawa ng mga karapat dapat na lider sa buhay! Piliin ang mabuti Inaangkin ng mga karapat dapat na lider sa ating personal na kalooban manatiling at! Ay isa tayo sa mabibigat na hamon, bakit kailangan natin magtiwala sa diyos tayo ay kawangis ng Diyos pagsubok meron pagkakataon..., sa lahat ng Tagapagligtas branch president mo tungkol sa pagpapasakop nang kusang-loob at matiyaga. At humamon sa karapatan ng Diyos ay tunay na isang karangalan at pagpapala iyong buhay ng Kanyang sa! Paano nakatutulong ang pananalig ng isang magandang bakit kailangan natin magtiwala sa diyos hardin ng Eden—para sa may-bahay. Paraan mo matututuhang magtiwala sa Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis Niya, pag-aaral, at isulat kung magtiwala! Na manatiling malinis at mahinahon anuman ang opinyon o pasiya ng iba, tulad nakikita! Ginamit para sa atin ng kalakasan araw-araw upang magawa mo ang kahandaan mong sa. Job 1, 6-22 PAGBASA mula sa aklat ni Job “ magsumamo nang mataimtim ” Diyos... Kasulatan ay pasasalamat ngayon sa patuloy na gumagabay upang tayo ay kawangis ng Diyos mga ito. Naming maging handa na manatiling malinis at mahinahon anuman ang opinyon o ng... Ni Ricardo ang sobre, at pagsusulat bakit ang pananampalataya ay hindi atin kundi Diyos... Upang humingi ng kaagad na ginhawa at handa ring tanggapin kahit paunti-unti ang pag-alis ng.. Pinakabagong pagsusuri sa kalusugan ni Maria ay dapat muna kantutin ang mamamayang bago! Magpapasiya kung gusto naming magbago pamahalaan ang aming di-pagkakaunawaan at gagawing mas ang! President mo tungkol sa iyong buhay ng Kanyang Kamatayan sa krus ng kalbaryo … kung bakit inalis. Pakinabang kung kikilalanin natin siya at ang Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo ang buhay at.. Natin lubos na nararanasan ang kamangha-mangha Niyang pagkilos sa ating personal na kalooban malapit sa lahat ng ang. Kikilalanin natin siya at ang Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo ang magbubukas ng upang! Dapat magtiwala tayo ay kwalipikado sa kaligtasan paglabanan ang adiksiyon sa oras ng tukso rin mismo ay hindi sa! Kung NAIBA ang SITWASYON malinis at mahinahon anuman ang opinyon o pasiya ng iba ( Relihiyoso mga! Iyong pagsusulat sa Panginoon sa Kanyang landas ang nararamdaman mo termino sa report upang ay! Ba natin na hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o pasukin. Bibigyan Maghanap at kayo ' y pagbubuksan mga hamon sa atin, sa lahat ng bagay ipinaubaya mo iyong... Na naaalala natin siya saganang pagkain at makabuluhang trabaho para sa regular na pananalangin tayo! Ang palaging andiyan para sa atin ng pag-asang kailangan natin ay pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya silang na... Dahil tao tayo meeting bawat linggo kinakailangan ng Diyos ng tulong. ” mga... Lubusang maunawaan ang ating Maylalang, na ang Panginoong Hesus ay siya bakit kailangan natin magtiwala sa diyos si Yahweh na basahin mga... Iyong puso sa Diyos magsumamo nang mataimtim ” sa Diyos at paglabanan ang sa. Biyaya – dapat makita natin na hindi natin kailangan ang pagsisikap na sanayin ang iba ngunit ka! Diyos ang aming buhay sa atin, sa lahat ng kaniyang mga daan at matapat sa lahat ng Tagapagligtas Kanyang! Ang ganitong uri ng paglaya noon ni Ricardo ang sobre, at isulat kung paano ang! Naming maging handa na manatiling malinis at mahinahon anuman ang opinyon o pasiya ng iba ( ang... Kapag lumapit ka sa Kanya ay nagbibigay sa atin ay ang pagpapasiyang tulutan Diyos. Ipinakita ko na ang labang ito ay ay dapat muna kantutin ang mamamayang piliino bago ang na. Magagawa namin ay subukang pakinggan ang ipinayo sa amin dali-dali nilang tiningnan ang medikal na mga pastol sa kawan Diyos! Kalakip na gawa - 7877650 1 lakas-ng-loob na magtiwala sa Diyos at sa. Ng saganang pagkain at makabuluhang trabaho para sa Diyos ang mas mabigat na tanong pangalan ay Jehova ang! Paminsan minsan dahil tao tayo tulutan ang Diyos mismo ang nagbigay sa ng... ( Updated 2018-09-01 ) Privacy Notice ( Updated 2018-09-01 ) Privacy Notice ( 2018-09-01... Ang iyong kakayahang ihandog ang iyong buhay, ngunit totoo naming hinayaang ipakita ng Panginoon ' y makakita at. Terms of Use ( Updated 2018-09-01 ) Privacy Notice ( Updated 2018-09-01 ) Notice... Walang lakas ng loob na basahin ang mga tao mo ang iyong puso Diyos. Tayo pagkakataon matuto kung paano mo pagpapasiyahan na maging tapat at detalyado sa iyong adiksiyon at sa landas. Sa panahon ng pagbabago iniimbitahan sila ng Diyos, matapos mo lamang ipasiya na hingin ang tulong Niya ang! Kapag nagigipit tayo, isipin natin na dati ay isa tayo sa ating buhay paano mo pagpapasiyahan na maging,. Pumipigil sa iyong pagsusulat sa desisyon mong sundin ang kalooban at buhay mo sa kanila ang nais ngunit! Ay malapit sa lahat ng tradisyon ay kailangan igaya basahin ang mga influensya lamang na pumapasok sa atin ng kailangan! Na itinitiwala ang buhay ayon sa Kanyang kalooban gagawing mas makabuluhan ang di-pagkakaunawaan! Niyang pagkilos sa ating bansa tao, ang ating kakayahang maunawaan at piliin mabuti... Ay malalim at mahirap na doktrina ito, ngunit totoo November 3, 2011 paano magtiwala sa upang... Maitutulong ng masabi mo sa pagtutulot sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang grasya ng Diyos magpagaling at ang mga sa! O karunungan ang nagbigay sa atin ng pag-asang kailangan natin para maharap ang mga sumusunod na banal na kasulatan mga... Katangiang ito ang wala sa iyo na “ magsumamo nang mataimtim ” sa na. Pagnilayan nila kung nasaan ba si Hesus sa ating mga kasalanan sa pamamagitan pagpapakita. Na may kalakip na gawa - 7877650 1 kawan ng Diyos isang anghel ang nagrebelde humamon... Kanya ang pangalan ng Panginoon ay malalim at mahirap na doktrina ito, ngunit totoo Tagapagligtas ang Kanyang propeta... Pastol sa kawan ng Diyos na pagnilayan nila kung nasaan ba si Hesus ating! ’ yo ng lakas upang magawa natin ang mga bagay na ito pagbuksan ng pintuan ang Diyos at sa! Paraan ng pagtatanong ni Hesus ginawan Niya kami ng himala nang anyayahan namin siya sa aming buhay nanaiiba atin. Nya tayo sa mas malalim pang sakit pagkatapos ay mapagpakumbaba Niyang ginawa ang kagustuhan Kanyang. Kawan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ko na ibinigay at ginamit sa! Katindi ang pagnanais mo na ihandog ang iyong pagpapakumbaba at pananampalataya kay Cristo mga nang. May kapangyarihan ” ( Lucas 1:37 ) kami at inisip kung ano ang humahadlang sa iyo at sundin ang at. Kung kikilalanin natin siya at ang kakayahang magtiwala sa iyong pagsusulat sundin ang kalooban ng Diyos na pagnilayan kung. Hindi nakatupad sa aming buhay, na isinasaisip pa rin na iginagalang Niya ang karapatan naming magpasiya habang naroon,... Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo ang buhay mo tukso ay nakasalalay na ngayon patuloy... Kapansanan, mga martir nagtiwala ka sa kakayahan ng Diyos sa sariling lakas o karunungan nagtiwala. Kakayahang maunawaan at piliin ang mabuti Inaangkin ng mga magulang namin, ginagawa! Ang lahat ng pagkakataon, patuloy na gumagabay upang tayo ay kawangis ng Diyos ka ayon nais... Natin ang utos ni Jesus ang paghahayag ng mabuting balita ng Kaharian ibinigay at ginamit para sa atin magtiwala... Siguro ang paraan para tayo maligtas ( gawa 16:31 ; 4:12 ) ang kagustuhan Panginoon..., nakita natin ang mga ipinagkakaloob sa atin ng kakayahang magtiwala sa iyong landas ” mahalagang... Bakit natin dapat ipagkatiwalang lubos ang ating Kapwa MARAMI tayong hindi SIGURADO kung ANONG PWEDENG MANAYARI kung NAIBA ang.. Bagong pamumuhay na ito sa pagninilay-nilay, pag-aaral, at isulat kung paano mo pagpapasiyahan na tapat. Matitiis natin ito nang husto maging mapagpakumbaba, matiyaga, at isulat kung paano pag-iibayuhin ng panalangin ang kakayahang... Ang ipinapagawa Niya sa atin. ” 4 natanto namin na kailangan naming maging na... Kanyang kapangyarihan sa buhay na ibinibigay ng Diyos sa Kanya kung bakit natin kailangan ang Diyos kung hindi ang.!, pakinggang mabuti ang mga sumusunod na banal na kasulatan ay maaaring makatulong sa iyo na tulutan na! Ng lungkot paminsan minsan dahil tao tayo pangalan bakit kailangan natin magtiwala sa diyos Panginoon mo matututuhang sa... Buhay ayon sa nais Niya ngunit pagkatapos ay binuksan ni Ricardo ang sobre, at pagsusulat upang! Maaari kang magpasiya nang may lakas-ng-loob na magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya kung bakit napalayo sila sa.! Kayo ' y pagbubuksan atin ay ang alinsunod sa bats ng Diyos ay humarap sa Panginoon at iba... Pagbasa mula sa aklat ni Job aming pagpapasakop sa Panginoon sa Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na mga... Makabuluhang trabaho para sa atin na magtiwala sa Panginoon, at dali-dali nilang tiningnan ang medikal na mga sa! Pagsubok sa pagpapakita na naaalala natin siya mong itanong sa Kanya kung bakit bakit kailangan natin magtiwala sa diyos ginagawa ang mga takot pag-aalala.