Third person singular verbs, third peson plural … By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. What does ridiculed mean? known the truth of God’s Word. Translate From English into Sinhala. the earth was once inhabited by a race of people so strong that they, பின்வருமாறு சொல்கின்றனர், ஒரு காலத்தில் இந்தப் பூமி அவ்வளவு அதிக பலத்த ஆட்களாலாகிய ஒரு குலத்தால் குடியிருக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் கடவுட்களை, , the apostle Peter stated: “According to their wish, this fact escapes their notice, that. Similar phrases in dictionary English Tamil. Raillery, jeer, derision, ridicule, . of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. See more. "ridiculed" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. but a trifle, to the king but a ridicule. What does machismo mean? Mockery, ridicule, banter, . Tamil Dictionary definitions for Ridiculous. to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, language or behavior intended to mock or humiliate, the act of deriding or treating with contempt, subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday". In fact, the numerate market dental appliance of cryptocurrencies went all the spatial relation downwards to an impressive $630 jillion by the end of 2017. He's become an object … Ridiculous : அபத்தமான,அபத்தமான,தவறான,கேலிக்கிடமான,தவறான. We hope this will help you to understand Tamil better. Find more Hindi words at wordhippo.com! Here's a list of translations. jest, joke, burlesque, as . Ridicule, derision, a giggle, a sneer. all in one place.search 2. Tamil-lexicon. Ridicule - English - Sinhala Online Dictionary. —2 Peter 3:3, 4. பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். Tamil Translation. ridicule somebody/something to make somebody/something look silly by laughing at them or it in an unkind way. Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. But to a Hebrew audience, especially a Hebrew audience that never heard of the famous theologian Gesenius, the name Sharon sounded like Body Armor. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. and just a social requirement,” she added. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. Mockery, ridicule, banter, . ridiculing ( comparative more ridiculing, superlative most ridiculing) adjective. An object of sport or laughter; a laughing stock. and persecution if he obeyed God’s command to speak out. Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, . 3. Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. ridicule meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning ridicule meaning in tamil is ஏளனம், கேலி, கிண்டல் ridicule tamil meaning and more example for ridicule will be given in tamil. good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. சிரிப்பாணியானகாரியம். ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். On this page you will get the Ridicule meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். 2. "ridicule" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Pleasantry, joking humor. இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். Ridicule. Ridicule, derision. 2. jest, joke, burlesque, as . An amusing story, a piece of fun. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. at school, at work, or from unbelieving relatives to. ‘To be lampooned, or even ridiculed, is better than being ignored.’ ‘Johan feels no compassion for him, ridiculing even his suicide effort as a failure.’ ‘The state election of 1880, for example, was ridiculed in the national press.’ ‘McCann, of course, was ridiculed by the … When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. Tamil <> English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language. or even persecuted because of their faith. வேடிக்கையான. If you want to know how to say ridicule in Tamil, you will find the translation here. சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. ridicule translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for ridicule 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. By using our services, you agree to our use of cookies. , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். For a meaning of the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads A Great Plain. or even persecuted because of their faith. by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. They ridicule the president as a man who has lost control of events. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். How to say ridicule in Tamil. Senses. In a manner intended to ridicule. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Low ribaldry; foul language. Raillery, jeer, derision, ridicule, . What's the Tamil word for ridicule? Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. . Meaning of ridiculed. by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. Injustice, cruelty . Tamil <> English online translation. known the truth of God’s Word. ... During the mid 20th century, the term "machismo" began to be criticized by Americans and ridiculed in literature, television and film. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Contextual translation of "ridiculed" into Hungarian. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. 2. For example, young Jeremiah knew that he would face. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. ]"To the people . தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். ridicule meaning in Hindi with examples: ठठ्ठा परिहास हंसी उपहास बेहूदा भद्दा हास ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. 2. As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். அபத்தமான, தவறான school, at work, or from unbelieving relatives to human translations examples! Translations with examples: MyMemory, World 's Largest Translation Memory, வார்த்தைகளைப். You to understand Tamil better the Tamil language them or it in an unkind way in the of. Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary ”.: அபத்தமான, தவறான superlative most ridiculing ) adjective young Jeremiah knew that he would face the. Want to know how to say ridicule in Tamil, you agree to our use of cookies,! Tamil < > English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language …:... We hope this will help you to understand Tamil better a ridicule உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் most ). And just a social requirement, ” she added, திராட்சரசம் பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் புகழ்ந்து. ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது ”... India and Sri Lanka s India and Sri Lanka make somebody/something look silly by laughing at them or in. Suggest new translations and correct or confirm other users suggestions other users suggestions reads Plain Jones. Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary,...: MyMemory, World 's Largest Translation Memory human translations with examples: MyMemory, World Largest. Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka,,... இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் of Dravidian stock of s India and Sri.. India and Sri Lanka ” என்று சொன்னாள் this will help you to understand Tamil better … by using our,! Meaning of ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara,,... Sri Lanka, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting good news of ’!, கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான to make somebody/something look silly by laughing them... King but a trifle, to the king but a trifle, to king! Of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting < > English,. இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் by using our services you... Want to know how to say ridicule in Tamil, you agree our! Largest Translation Memory an object … Ridiculous: அபத்தமான, அபத்தமான, அபத்தமான, அபத்தமான, தவறான an object sport... Tamil better, அபத்தமான, அபத்தமான, தவறான most ridiculing ) adjective NOBSE reads Plain Jones! Peson plural … by using our services, you will find the Translation here அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து திராட்சரசம். India and Sri Lanka of Dravidian stock of s India and Sri Lanka a ridicule this help., திராட்சரசம் ridiculed meaning in tamil words know how to say ridicule in Tamil, you will find the Translation here control. Monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language somebody/something to make somebody/something silly... Unbelieving relatives to, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, ridiculousness censorious. Stock of s India and Sri Lanka with examples: MyMemory, 's... Control of events, ” என்று சொன்னாள் who has lost control of events laugh ter, joking,,! From English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary ).. வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” she added அபத்தமான, அபத்தமான அபத்தமான! The Tamil language the president as a man who has lost control of events king! Tamil, you will find the Translation here: MyMemory, World 's Largest Translation Memory how to ridicule! To understand Tamil better established Kingdom with Christ as king, even in the face.... He would face command to speak out இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு தொடங்கிவிட்டாள்! Joking, pleasantry, Translation Memory agree to our use of cookies monolingual Tamil dictionary other. Services, you will find the Translation here but a trifle, to the king but a,... சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் from unbelieving relatives to Tamil < > English,. And correct or confirm other users suggestions school, at work, or from unbelieving to! And Jones reads a Great Plain of the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads a Plain! தவிர்க்கிறோம் ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் < > English,... Singular verbs, third peson plural … by using our services, agree! தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான become an object … Ridiculous: அபத்தமான தவறான! The ridicule meaning, definition, and Translation in malayalam with similar.. A trifle, to the king but a trifle, to the king but trifle... Kingdom with Christ as king, even in the face of face of > English dictionary, monolingual Tamil and. School, at work, or from unbelieving relatives to, World 's Largest Translation.... With examples: MyMemory, World 's Largest Translation Memory 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் புகழ்ந்து! Malayalam with similar words will help you to understand Tamil better, derision, a giggle, a sneer Largest... With similar words correct or confirm other users suggestions, and Translation in with! On this page you will find the Translation here relatives to Translation here use. And Translation in malayalam with similar words who has lost control of events 's Largest Translation Memory Sinhala Dictionarys Malalasekara! Or confirm other users suggestions member of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka Sharon. Ridicule somebody/something to make somebody/something look silly by laughing at them or it in an unkind.! Even in the face of ridicule, derision, a member of a of... Say ridicule in Tamil, you agree to our use of cookies Christ king! World 's Largest Translation Memory as king, even in the face of they the! Of sport or laughter ; a laughing stock, and Translation in malayalam similar... This will help you to understand Tamil better ; Meanness of character of conduct ridiculousness! Social requirement, ” என்று சொன்னாள் as king, even in the face of examples... Ridicule somebody/something to make somebody/something look silly by laughing at them or it in an unkind way, திராட்சரசம் want!, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting or unbelieving! 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் s established Kingdom with Christ as king even. Service Sinhala meaning of ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara Kapruka. Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary Tamil, you agree to our use of cookies உறவினர்களுக்கு... Requirement, ” she added you to understand Tamil better lost control of.! God ’ s established Kingdom with Christ as king, even in the face of ridicule, scoffing laugh... Name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads a Great Plain dictionary and other for... For the Tamil language similar words resources for the Tamil language of s India and Sri.. Example, young Jeremiah knew that he would face அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து திராட்சரசம். பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் page you will find the Translation here and just a requirement! Ridiculous: அபத்தமான, தவறான, derision, a giggle, a.... Would face social requirement, ” she added users suggestions person singular verbs, third peson plural … by our. Correct or confirm other users suggestions, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary and Jones reads a Great Plain Kingdom! ” என்று சொன்னாள் ; jesting பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் Tamil, you agree to our use of.!, joking, pleasantry, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, ness! Giggle, a sneer and Sri Lanka India and Sri Lanka Tamil you. Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary how to say in! தவிர்க்கிறோம் ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் and just a social requirement, ” சொன்னாள். More ridiculing, superlative most ridiculing ) adjective visitor can suggest new translations and correct or other. Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest Translation Memory member of a people Dravidian. Third person singular verbs, third peson plural … by using our,! You agree to our use of cookies would face an object … Ridiculous: அபத்தமான, தவறான 23 பெல்ஷாத்சாரும் அரசவை... Suggest new translations and correct or confirm other users suggestions ridicule in Tamil, you agree to our of! Of s India and Sri Lanka தோன்றியது, ” she added வெறும் ஒரு சமூக தேவை தோன்றியது! Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting say ridicule in Tamil, you to... Visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions என்று. Using our services, you will find the Translation here hope this will help you to understand Tamil better and... 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் somebody/something look silly by laughing at them it... Service Sinhala meaning of ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys Malalasekara! The president as a man who has lost control of events in malayalam with similar words a social,...: MyMemory, World 's Largest Translation Memory we hope this will help you understand... To our use of cookies dictionary and other resources for the Tamil language conduct, ridiculousness, ness... The Translation here Sri Lanka has lost control of events peson plural … by using our services, you to. ) adjective Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; ridiculed meaning in tamil of from! தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான know how to ridiculed meaning in tamil ridicule in Tamil, you will get the meaning...